Firma ta este pregatită pentru a avea succes?

 

 

   psihologie organizationala Succesul unei activități depinde în mod decisiv de managementul securității și sănătății  ocupaționale și de cultură organizațională. Accidentele de muncă pot însemna pierderi mari  pentru companie. Odată cu aderarea la Comunitatea Europeana, în România se aplică normele  metodologice de securitate și protecție a muncii în conformitate cu legea nr. 319/2006, care  corespunde standardelor UE. 

   Normele generale se „particularizează” de la caz la caz, elaborându–se instrucțiuni proprii în direcția securității și protecției muncii. Investigarea accidentelor este un proces foarte complex, care presupune contribuția unor specialiști cu înaltă calificare și având la dispoziție o tehnologie avansată. În acest sens, partea referitoare la investigarea factorilor umani nu poate fi realizată decât de persoane competente, care lucrează respectând standarde și proceduri specifice. Se au în vedere următoarele:

- aptitudinile, competențele și calificările persoanelor care trebuiau să îndeplinească sarcina respectivă;

- condițiile tehnologice și organizaționale oferite indivizilor care trebuiau să îndeplinească sarcina;

- în ce măsură capacitățile persoanelor implicate au fost sub nivelul optim și din ce motiv;

- raportul dintre solicitările sarcinii și capacitatea personală de a o îndeplini.

   În același timp, investigatorul factorilor umani trebuie să aibă în vedere conducerea la nivel central, local, precum și poziția individului în organizație. Pentru analiza acestor factori, dincolo de cunoștințe în domeniu este nevoie și de o metodologie profesională de abordare. Alături de competențele profesionale menționate deja, de o reală importanță este și abilitatea de a lucra în echipă. Expertul în investigarea factorilor umani are o sarcină foarte delicată, având în vedere faptul că lucrează cu oameni și instituții care depind de concluziile sale. El trebuie să inspire încredere și să aibă capacitatea de a se apropia de adevăr printr-un schimb optim de informații, pe care să le folosească apoi în mod corespunzător. Este cu adevărat important să fie capabil să identifice, să interpreteze și să sintetizeze aspectele semnificative. Ca și trăsături de personalitate, psihologul investigaționist ar fi de dorit să manifeste modestie, flexibilitate, onestitate, deschidere și să fie capabil să-și susțină punctele de vedere în fața comisiei de investigare. Nu trebuie avută în vedere doar personalitatea psihologului, ci și mediul cultural și organizațional în care operează el .

   Există un cod deontologic pentru psihologul investigaționist al factorilor umani, și anume:

- principalul scop al investigației trebuie să fie legat de siguranța muncii;

- aflarea adevărului se va face păstrând respectul pentru ființa umană;

- investigațiile trebuie să ducă la o analiză complexă a cauzelor;

- analiza trebuie fundamentată pe argumente ale științei psihologice;

- analiza factorilor umani trebuie integrată în context operațional și tehnic;

- rezultatul final trebuie să fie unitar și să se refere la toate domeniile de investigație.

     De ce sunt importante aceste concepte? Psihologia organizațională înseamnă în primul rând eficientizarea relațiilor inter-umane din cadrul instituției și implicit creșterea randamentului producției. În țările vestice, orice recrutare de personal este însoțită  de o testare complexă a abilităților cognitive și a trăsăturilor de personalitate, iar statistica spune că în decursul a doi-trei ani se observă o diminuare considerabilă de 20-30% a conflictelor de lucru, reducerea pierderilor cu 24%, precum și evoluția veniturilor totale cu 17-19%.

ads